Liefde Is Teksten en Spreuken met Vertaling

Liefdes teksten liefde is

Onlangs bijgewerkt op 17 mrt 2022 om 21:47

Liefdes teksten over liefde isInspirerende spreuken, zinnen en teksten over liefde is zoals: Liefde is slechts een woord, totdat je iemand ontmoet die het betekenis geeft (Love is only a word, until you meet someone who gives it meaning). Met de vertaling in het Nederlands erachter!Liefde is houden van, denken aan, verlangen naar, zorgen maken om, huilen en lachen om elkaar, blij worden van, samen alles delen, je druk maken om, er voor elkaar zijn, luisteren naar elkaar.

Zinnen en teksten over liefde is

 • Liefde is het enige in het leven dat alles de moeite waard maakt. - Love is the one thing in life that makes everything worthwhile.
 • Liefde is wanneer het geluk van de ander belangrijker is dan dat van jezelf. - Love is when the other person's happiness is more important than your own.
 • Liefde is als een zandloper, waarbij het hart zich vult terwijl het brein leegloopt. - Love is like an hourglass, with the heart filling up as the brain empties.
Liefdes teksten over liefde is
Liefde is houden van, denken aan, verlangen naar.
 • Liefde is ruimte en tijd gemeten door het hart. - Love is space and time measured by the heart.
 • Liefde is de enige kracht die in staat is om een vijand in een vriend te veranderen. - Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.
 • Liefde is leven. En als je liefde mist, mis je het leven. - Love is life. And if you miss love, you miss life.
 • Met liefde moet je doorgaan en het risico nemen om gewond te raken omdat liefde een geweldig gevoel is. - With love, you should go ahead and take the risk of getting hurt because love is an amazing feeling.
 • Liefde is als een virus, het kan iedereen op elk moment overkomen. - Love is like a virus, it can happen to anybody at any time.
 • De weg van vrede is de weg van liefde. Liefde is de grootste kracht op aarde. Het overwint alle dingen. - The way of peace is the way of love. Love is the greatest power on earth. It conquers all things.
 • Liefde is echt het enige dat we kunnen bezitten, bij ons houden en meenemen. - Love is really the only thing we can possess, keep with us, and take with us.
 • Liefde is een bloem, je moet het laten groeien. - Love is a flower, you've got to let it grow.
 • Liefde is de rivier van het leven in de wereld. - Love is the river of life in the world.
 • Zonder liefde is je leven leeg. - Zonder liefde is je leven leeg.
 • Zuivere liefde is een bereidheid om te geven zonder er iets voor terug te verwachten. - Pure love is a willingness to give without a thought of receiving anything in return.
 • Het beste bewijs van liefde is vertrouwen. - The best proof of love is trust.
 • Liefde is de beste school, maar het lesgeld is hoog en het huiswerk kan pijnlijk zijn. - Love is the best school, but the tuition is high and the homework can be painful.
 • Een eerste liefde is iets dat eeuwig duurt in je hart, het is iets dat je tekent. - A first love is something that lasts forever in your heart. It's something that marks you.
 • De eerste plicht van de liefde is om te luisteren. - The first duty of love is to listen.
 • Liefde is de ultieme uitdrukking van de wil om te leven. - Love is the ultimate expression of the will to live.
 • Liefde is puur en waar, liefde kent geen geslacht. - Love is pure and true, love knows no gender.
 • Liefde is een daad van eindeloze vergeving, een tedere blik die een gewoonte wordt. - Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.
 • Ware liefde is onbaatzuchtig, het is bereid om te offeren. - True love is selfless, it is prepared to sacrifice.
 • Liefde is een keten van liefde zoals de natuur een keten van leven is. - Love is a chain of love as nature is a chain of life.
 • Liefde is de schoonheid van de ziel. - Love is the beauty of the soul.
 • Liefde maakt de wereld niet rond. Liefde maakt de rit de moeite waard. - Love doesn't make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile.
 • Liefde is de grootste gave die God ons heeft gegeven. En het is gratis. - Love is the greatest gift that God has given us. And tt's free.
 • Liefde is de poëzie van de zintuigen. - Love is the poetry of the senses.
 • Durf, droom, dans, lach en zing luid! En heb vertrouwen dat liefde een onstopbare kracht is. - Dare, dream, dance, smile, and sing loudly. And have faith that love is an unstoppable force.
 • Het leven is pijn en het genieten van liefde is een verdoving. - Life is pain and the enjoyment of love is an anesthetic.
 • Liefde is als de wind en als je ware liefde vindt, weet je dat een storm in je hart begint. - Love is like the wind and if you find true love, you know there is a storm starting in your hart.
 • Liefde is een kriebel in de buik, waar je niet kan krabben. - Love is a tickle in the belly, where you can not scratch.
 • Liefde is het verlangen, om meer te geven dan te ontvangen. - Love is the desire, to give more than to receive.
 • Liefde is de moeilijkste puzzel die er is en bestaat toch maar uit 2 stukjes. - Love is the most difficult puzzle there is but still it only consists of 2 pieces.
 • Liefde is maar één woord, maar het heeft oneindig veel betekenissen. - Love is only one word, but it has infinite meanings.
 • Liefde is niet te koop, maar toch het kostbaarste dat er is. - Love is not for sale, but the most precious thing there is.
 • Liefde is grenzeloos en brengt je tot de mooiste innerlijke oorden. - Love is boundless and brings you to the most beautiful inner places.
 • Liefde is eeuwig, alleen de partners wisselen. - Love is forever, only the partners change.
 • Liefde is als de hemel, maar kan pijn doen als de hel. - Love is like heaven, but can hurt like hell.
 • Liefde is een zon, hoe dieper hij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden. - Love is a sun, the deeper it sinks, the greater the shadows in life become.
 • Liefde is een arm om je heen en weten dat hij er voor je is. - Love is an arm around you and knowing that he is there for you.
 • Liefde is moeilijk, liefde is zwaar. Ik hou van jou, wist je dat maar. - Love is difficult, love is tough. I love you, wish you knew that.
 • Liefde is zoet wanneer het nieuw is, maar het wordt zoeter wanneer het echt is. - Love is sweet when it is new, but it becomes sweeter when it is real.
 • Liefde is zeggen, ik denk er anders over, in plaats van te zeggen, je hebt het fout. - Love is saying, I think differently about it, instead of saying, you got it wrong.
 • De liefde is net als een flitspaal, het komt onverwacht en kost je heel veel geld. - Love is just like a speed camera, it comes unexpectedly and costs you a lot of money.
 • Liefde is als oorlog, gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen. - Love is like war, easy to start but very difficult to end.
 • Liefde is als een vlinder, houdt het te strak vast en het verkreukelt, houdt het losjes vast en het vliegt weg. - Love is like a butterfly, hold it too tight and it wrinkles, hold it loosely and it flies away.
 • Liefde is een verrukkelijke bloem, maar je moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond. - Love is a delightful flower, but you must have the courage to pick her on the edge of a terrible abyss.
 • Liefde is een hemelse druppel, die de goden in de levenskelk hebben gegoten om er de bittere smaak van te verzoeten. - Love is a heavenly drop, which the gods have poured into the cup of life to sweeten the bitter taste of it.
 • Liefde is maar één woord, maar het heeft oneindig veel betekenissen. - Love is only one word, but it has infinite meanings.
 • Vrij nooit in de tuin. Liefde is blind, maar de buren niet. - Never make love in the garden. Love is blind, but the neighbors are not.
 • Liefde is opweg zijn naar jezelf te vinden in elkaar. - Love is on its way to find yourself in each other.
 • Liefde is blind, daarom kan ze mij niet vinden. - Love is blind, therefore she can not find me.
 • Liefde is het enige dat meer wordt als je het samen deelt. - Love is the only thing that becomes more when you share it together.
 • Liefde is het enige spel waarbij valsspelen tot de regels behoort. - Love is the only game where cheating belongs to the rules.
 • De liefde is geduldig en vol goedheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. - Love is patient and full of goodness. Everything is tolerated, everything she believes, everything she hopes, she perseveres in everything.
 • Liefde is niet blind, zij is de enige die scherp ziet. Zij ontdekt schoonheid waar anderen niets zien. - Love is not blind, she is the only one who sees sharply. She discovers beauty where others see nothing.
 • Liefde is niet het bewonderen van het volmaakte, maar is ja zeggen tegen het onvolmaakte. - Love is not admiring the perfect, but say yes to the imperfect.
 • Liefde is de schoonste en het dwaast van alle hartstochten. - Love is the most beautiful and the most foolish of all passions.
 • Liefde is een ziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat. - Love is a disease for which there is no cure.
 • Liefde is de krachtigste van alle hartstochten, omdat zij tezelfdertijd hoofd, hart en lichaam aantast. - Love is the most powerful of all passions, because it affects head, heart and body at the same time.
 • Jouw liefde is voor mij als de zon die me verwarmt. Mijn hart slaat net wat sneller, steeds als je mij omarmt. Je ogen zijn als sterren die de nacht wat lichter maken. Jij weet bij mij een snaar te raken. - Your love for me is like the sun that warms me. My heart beats a little faster, every time you embrace me. Your eyes are like stars that make the night a bit lighter. You know how to hit a chord with me.


2 Reacties

 1. leef met mijn voor altijd schat voor altijd in liefde en leed wat ik me jou wil delen tot het oneindige zonder voorwaarden want ik hou van jou zo diep en waar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*