Mooie Liefdes Zinnen en Teksten over je Ex

Onlangs bijgewerkt op 17 mrt 2022 om 21:52

Ben je over je ex heen, of juist niet? Dan kun je de volgende liefdes zinnen en teksten over je ex vast wel waarderen. Met de Engelse vertaling staat erachter! Soms grappig en soms serieus of vol wijsheid. • Mijn ex had ruimte en tijd nodig. Alsof het over natuurkunde gaat en niet over een relatie tussen twee mensen? - My ex needed space and time. As if it is about physics and not about a relationship between two people?
 • Er is maar één slecht vriendje voor nodig om te beseffen dat je zoveel meer verdient. - It only takes one bad boyfriend to realize that you deserve so much more.
 • De beste manier om je ex te vergeten, is om verliefd te worden op een ander. - The best way to forget your ex is to fall in love with someone else.
 • Niemand verdient je tranen, maar wie ze verdient, zal je niet laten huilen. - Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry.
 • Eén relatie eindigt, maar het leven gaat door. Je ex was slechts een opstapje naar iets beters. - One relationship ends but life goes on. Your ex was just a stepping stone to something better.

Liefdes teksten over je ex

 • Heb nooit spijt. Als het goed is, is het geweldig. Als het slecht is, is het ervaring. - Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience.
 • Je bent niet klaar voor je volgende als je nog steeds indruk probeert te maken op je ex. - You’re not ready for your next if you're still trying to impress your ex.
 • Teruggaan naar een ex is ongeveer net zoals douchen en je vuile ondergoed weer aantrekken. - Going back to an ex is pretty much like taking a shower and putting your dirty underwear back on.
 • Huil niet om iemand die niet om jou zou huilen. - Do not cry for someone who would not cry for you.
 • Als je de behoefte voelt om je ex of hun nieuwe geliefde te beledigen, heb je kennelijk nog steeds gevoelens voor hen. - If you feel the need to insult your ex or their new lover, you obviously still have feelings for them.
 • Vanaf nu ben je mijn ex, vanaf nu ben ik je kwijt. Vanaf nu weet ik dat ik een fout heb gemaakt, vanaf nu is het gewoon voorbij, het sprookjesboek is afgelopen. - From now on you are my ex, from now on I have lost you. From now on I know that I made a mistake, from now on it is just over, the fairy tale book is over.
 • Alle afgedankte geliefden moeten een tweede kans krijgen, maar wel met iemand anders. - All discarded lovers should be given a second chance, but with somebody else.
 • Ik werd mij bewust van een crisis in mijn huwelijk toen mijn ex-vrouw een elektrische deken kocht. - I became aware of a crisis in my marriage when my ex-wife bought an electric blanket.
 • Als je nog niet over je ex heen bent ga dan niet verder, want je speelt met de gevoelens van iemand anders. - If you’re not over your ex, then don’t move on cause you playing with someone else feelings.
 • Soms is het beter om je ex in het verleden achter te laten dan om dezelfde fout naar je toekomst te brengen. - Sometimes it’s better to leave your ex in the past than to bring the same mistake to your future.

Zie ook: Dissende en grappige teksten over je ex

 • Wanneer je ex zegt: "je zult nooit iemand zoals ik vinden". Gewoon lachen en antwoorden "dat is het punt". - When your ex says “you’ll never find anyone like me” Just smile and reply “that’s the point”.
 • Als jij en je ex nog steeds vrienden zijn, betekent dit dat jullie nooit echt van elkaar hielden, of dat je nog steeds verliefd bent. - If you and your ex are still friends, it means you two never really loved each other, or you’re still in love.
 • Alles waar ik vroeger dol op was, haat ik nu het meeste van je. - Everything I used to love about you is what I hate the most about you now.
 • Ik denk niet veel aan jongens uit het verleden. Ik ben blij dat ik ze kende, maar er is een reden dat ze mijn toekomst niet gehaald hebben. - I don't think much about guys from the past. I'm glad I knew them, but there's a reason they didn't make it into my future.
 • Het lijkt misschien als de moeilijkste zaak van de wereld, maar je moet de man vergeten die jou vergeten is. - It may seem as the hardest thing in the world, but you have to forget the guy who forgot about you.
 • De heetste liefde heeft het koudste einde. - The hottest love has the coldest end.
 • Soms denk ik terug aan de tijd van jou en mij, maar het is beter zo, voorgoed voorbij. - Sometimes I think back to the time of you and me, but it is better so, gone forever.
 • Huil niet omdat het voorbij is, lach omdat zijn nieuwe vriendin op een paard lijkt. - Don’t cry because it’s over, smile because his new girlfriend looks like a horse.
 • Vecht niet voor iets dat niet voor jou vecht. - Do not fight for something that does not fight for you.
 • Heb je ooit wel eens naar je ex gekeken en je afgevraagd: "Was ik de hele relatie dronken?". - Did you ever looked at your ex and wondered “Was I drunk the entire relationship?”.
 • Teruggaan naar je ex is als het lezen van een boek dat je al hebt gelezen. De uitkomst zal altijd hetzelfde zijn. - Going back to your ex is like reading a book you have already read. The outcome will always be the same.
 • Als je door een hel gaat, gewoon doorgaan. - If you're going through hell, just keep going.
 • Mijn ex? we zijn geen vrienden, we zijn geen vijanden. We zijn gewoon vreemden met wat herinneringen. - My ex? we’re not friends, we’re not enemies. We’re just strangers with some memories.
 • Je kunt niet aan het volgende hoofdstuk beginnen als je de laatste blijft herhalen. - You can’t start the next chapter if you keep re-reading the last one.
 • Ik mis hem niet, ik mis wie ik dacht dat hij was. - I don't miss him, I miss who I thought he was.
 • Een gebroken hart is een zegen van God. Het is gewoon zijn manier om je te laten beseffen dat hij je van de verkeerde gered heeft. - A heartbreak is a blessing from God. It's just his way of letting you realize he saved you from the wrong one.
 • Je ex zien met iemand die lelijker is dan jij. Geweldig. - Seeing your ex with someone uglier than you. Awesome.
 • Dat ongemakkelijke moment wanneer je je Facebook-status verandert in 'single' en je ex het leuk vindt. - That awkward moment when you change your Facebook status to ‘single’ and your ex likes it.
 • Maak nooit van iemand je prioriteit, als je voor de desbetreffende persoon slechts een optie bent. - Never make someone a priority when all you are to them is an option.
 • Het daten van een ex is hetzelfde als het maken van een test waar je alle antwoorden al van hebt. - Dating an ex is the equivalent of failing a test you already had the answers to.
 • Ik dacht dat jij en ik één waren, maar alles bleek een leugen. - I thought you and I were one, but everything turned out to be a lie.
 • Ik was beter dan je ex, Ik zal beter zijn dan jouw volgende. En ik zal zeer zeker beter zal zijn dan de rest. - I was better than your ex, I’ll be better than your next. And I sure the hell will be better than the rest.
 • Als een meisje je onzin begrijpt, en blijft hangen ondanks al je fouten en lacht, ook al heb je niets voor haar gedaan. Dan is het duidelijk dat ze een blijvertje is, maar het is ook duidelijk dat je haar niet verdient. - If a girl understands your bullshit, sticks around through all your mistakes, and smiles even though you’ve done nothing for her. Then it’s obvious she’s a keeper, but it’s also obvious you don’t deserve her.
 • We hadden een goede tijd met elkander, maar na een korte tijd, dumpte je me voor een ander. - We had a good time with each other, but after a short time, you dumped me for another.
 • Ik heb nog nooit een man genoeg gehaat om hem zijn diamanten terug te geven. - I never hated a man enough to give him his diamonds back.
 • De beste wraak die je kunt nemen op je ex is om verder te gaan en ze te laten zien hoe gelukkig je bent met iemand die je beter behandelt dan zij. - The best revenge you can get on your ex is to move on and let them see you happy with someone that treats you better than they did.
 • Iemand vergeten die je lief hebt is als iemand herinneren die je nooit hebt gekend. - To forget someone you love is remembering someone you have never known.
 • Dat gevoel dat je krijg als je je ex tegenkomt en je er op je best uitziet. - That feeling you get when you run into your ex and you are looking your best.
 • De weken verstreken, winter werd lente, lente werd zomer, jij en ik werden vreemden. - The weeks passed, winter became spring, spring became summer, you and I became strangers.
 • Liefde is als oorlog, gemakkelijk om te beginnen maar moeilijk te beëindigen. - Love is like war, easy to start but difficult to end.
 • Je zei dat je bang was om mij te verlaten, maar toen confronteerde je je angsten, en ging je weg. - You said you were afraid to leave me, but then you confronted your fears, and you left.
 • Wees nooit jaloers als je je ex met iemand anders ziet, want onze ouders hebben ons geleerd om ons gebruikte speelgoed aan minderbedeelden te geven. - Never get jealous when you see your ex with someone else, because our parents taught us to give our used toys to the less fortunate.
 • Ik kon er niet meer tegen, ik moest jou gaan vergeten. Ik moest jou laten gaan, en met mijn eigen leven verder gaan. - I could not take it anymore, I had to forget you. I had to let you go, and continue with my own life.
 • Mijn ex had een erg vervelende gewoonte, ademen. - My ex had one very annoying habit, breathing.
 • Op een dag is er iemand die je gaat bedanken omdat je me hebt laten gaan. - One day someone is going to thank you for letting me go.
 • Ik dacht dat ik nog steeds van je hield, maar toen besefte ik dat ik gewoon nog van de herinneringen hou van wie je vroeger was. - I thought I still loved you but then I realized I just love the memories of who you used to be.
 • Als het verleden belt, laat hem dan overgaan op voicemail. Het heeft je niets nieuws te vertellen. - When the past calls, let it go to voice mail. It has nothing new to say.
 • Je kunt ervoor kiezen om gelukkig of verdrietig te zijn en wat je ook kiest, dat is wat je krijgt. Niemand is echt verantwoordelijk om iemand anders gelukkig te maken, ongeacht wat de meeste mensen hebben geleerd en als waar te accepteren. - You can choose to be happy or sad and whichever you choose that is what you get. No one is really responsible to make someone else happy, no matter what most people have been taught and accept as true.
 • Niemand geeft om het verleden; ze geven om het heden, dus kom over hem heen. - Nobody cares about the past; they care about the present, so get over him.
 • Als je echt van iemand houdt, laat het dan los. Als het terugkomt, is het van jou, zo niet dan was het nooit de bedoeling. - If you really love someone let it go. If it comes back it's yours, if not it wasn't meant to be.
 • We hebben allemaal die ene persoon die we binnen een seconde zouden terugnemen, ongeacht hoeveel pijn ze ons in het verleden hebben aangedaan. - We all have that one person we would take back in a second, no matter how much they hurt us in the past.
 • Exes zijn zoals onze oude dagboeken, ze kennen de hele waarheid en de onbewerkte versie van jou. Als je na de relatie hun respect toch kunt behouden, moet je toch iets goeds hebben gedaan. - Exes are like our old diaries-they know the whole truth and the unedited version of you. If you can still attain their respect after the relationship you must have done something well.
 • Mislukte relaties kunnen worden omschreven als zo veel verspilde make-up. - Failed relationships can be described as so much wasted make-up.
 • Ex-vriendje zijn gewoon verboden terrein voor vrienden. Ik bedoel, dat zijn gewoon de regels van het feminisme. - Ex boyfriends are just off limits to friends. I mean, that's just the rules of feminism.
 • Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. - Every farewell is the birth of a memory.


1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*