Prachtige Liefdes Teksten voor Hem en Haar

13 okt 2018

Liefdes Teksten

Welkom op Liefdes Zinnen, een website vol met de leukste en mooiste liefdes teksten, quotes, citaten en spreuken, speciaal voor de mensen die tot over hun oren verliefd zijn, of juist liefdesverdriet hebben. Deze prachtige liefdes zinnen en liefdes teksten zijn leuk om te versturen naar je vriend of vriendin op bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Skype, SMS, WhatsApp. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wel zinnen over geschreven.

Naast liefdes zinnen hebben we ook veel leuke achtergronden, wallpapers en foto’s over de liefde. En met onze handige liefdestest (love test) kun je zelf uitrekenen hoe goed jullie bij elkaar passen.

Als je zelf ook leuke liefdes teksten hebt mag je ze gerust plaatsen, hoe meer hoe beter zodat we binnenkort de grootste collectie liefdes zinnen van Nederland en België hebben. Maar we richten ons niet alleen tot deze twee landen, we gaan ook verder de grens over om van elk land de mooiste liefdes teksten te vinden, met of zonder vertaling naar het Nederland. Deze website is vrij nieuw en we hebben tijd nodig om de nodige categorieën aan te vullen met zinnen, dus kom regelmatig nog eens terug voor de nodige updates. Veel plezier!

Een paar liefdes teksten om je op weg te helpen.

Hieronder een aantal leuke maar zeer krachtige liefdes teksten over je hart, houden van, liefde is, mannen, vrouwen, Engelse, grappige, kussen, liefdesgedichten of over liefdesverdriet of je Ex. Heb je een PC, laptop, netbook of tablet druk aan de linkerkant van deze website op een van deze categorieën om naar het desbetreffende onderwerp te gaan. Smartphone gebruikers vinden de categorieën onder elke pagina. En sinds kort hebben we ook tattoo teksten in het Nederlands en Engels.

Liefdes teksten en liefdes zinnen

Ik zou liever één leven met je doorbrengen, dan alle eeuwen van deze wereld alleen tegemoet treden. – I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.

Niemand is perfect, tot je verliefd op ze wordt. – Nobody is perfect, until you fall in love with them.

Ik zou slechts weinig van je houden als ik zeggen kon hoeveel. – I would only love you a little if I could say how much.

Liefde is een kriebel in de buik, waar je niet kan krabben. – Love is a tickle in the belly, where you can not scratch.

Als je een traan was zou ik nooit meer huilen, bang om je te verliezen. – If you were a tear I would never cry again, afraid of losing you.

Ik zag je glimlach en wist het meteen, de wereld is zoveel mooier met jou om me heen. – I saw your smile and knew it right away, the world is so much more beautiful with you around me.

Als jij glimlacht, regent het rozen en zie ik vlinders hoog in de lucht. – When you smile, it rains roses and I see butterflies high in the sky.

Jij bent de liefde in mijn leven, en het is heerlijk om dat steeds weer te beleven. – You are the love in my life, and it is wonderful to experience that again and again.

Een bloem van mij speciaal voor jou. Het komt uit mijn hart en zegt hoeveel ik van je hou. – A flower of mine especially for you. It comes from my heart and says how much I love you.

Er staat een roos in mijn tuin die nooit verwelken zal, want die roos ben jij en de tuin is mijn hart. – There is a rose in my garden that will never wither, because that rose that are you and the garden is my heart.

Als ik een roos zou krijgen voor elke keer als ik aan jou dacht, zou ik elke dag in een rozentuin doorbrengen, denkend aan jou. – if they gave me a rose for every time I thought of you, I would spend every day in a rose garden, thinking of you.

Liefde is wanneer je 100 redenen hebt om weg te gaan, maar je blijft zoeken naar 1 reden, om voor iemand te vechten. – Love is when you have 100 reasons to leave, but you keep looking for 1 reason to fight for someone.

Niemand is perfect, maar iemand kan wel perfect voor jou zijn. – Nobody is perfect, but someone can be perfect for you.

Als ik m’n verleden kon veranderen dan zou jij mijn toekomst zijn. – If I could change my past you would be my future.

Liefde is als een vlinder, houdt het te strak vast en het verkreukelt, houdt het losjes vast en het vliegt weg. – Love is like a butterfly, hold it too tight and it wrinkles, hold it loosely and it flies away.

Ik denk niet veel, ik denk niet gauw, maar als ik denk, denk ik aan jou. – I do not think much, I do not think soon, but when I think, I think of you.

Een blik, een woord, een stille wenk, elkaar zo kennen is een geschenk. – A look, a word, a quiet hint, to know each other like this is a gift.

De zon schijnt in mijn hart, dat maakt me zo blij. Ik wil je laten weten, de reden dat ben jij. – The sun is shining in my heart, that makes me so happy. I want to let you know, the reason is you.

Ik ben als een sneeuwvlokje, ik val voor en smelt voor jou. – I am like a snowflake, I fall for and melt for you.

Ik ben verdrietig en tegelijkertijd zo blij. Dat is omdat ik weet, jij bent morgen weer bij mij. – I am sad and happy at the same time. That is because I know, you will be with me tomorrow.

Ik denk er elke dag wel over na, hoe het zou voelen om jouw te kussen. Dan is het vuur in mij niet meer te blussen. – I think about it every day, how it would feel to kiss you. Then the fire in me can no longer be extinguished.

Ik zag dat je perfect was, en dus hield ik van je. Toen zag ik dat je niet perfect was en ik hield nog meer van je. – I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.

In je ogen verdrinken, je hart breken , en dan maar zeggen dat liefde gezond is. – Drowning in your eyes, breaking your heart, and then they say that love is healthy.

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar niet liefhebben zonder te geven. – You can give without loving, but not love without giving.

Houden van is een groot woord, maar geen woord is groot genoeg om te vertellen wat ik voor je voel. – Loving is a big word, but no word is big enough to tell what I feel for you.

Ik schreef je naam in de lucht, maar de wind blies de letters weg. Ik schreef je naam in het zand, maar de golven namen hem mee. Maar toen ik je naam in mijn hart schreef wist ik dat hij er voor altijd zou blijven. – I wrote your name in the air, but the wind blew away the letters. I wrote your name in the sand, but the waves took him. But when I wrote your name in my heart, I knew it would stay there forever.

Liefde is zeggen, ik denk er anders over, in plaats van te zeggen, je hebt het fout. – Love is saying, I think differently about it, instead of saying, you got it wrong.

Het is fijn om iemand vast te houden en te weten dat die er altijd voor je zal zijn. – It is nice to hold someone and know that they will always be there for you.

Lieve schat, ik mis je, ik wil bij je zijn. Weet je, niets is fijner dan verliefd op jou te zijn. – My sweetheart, I miss you, I want to be with you. You know, nothing is better than being in love with you.

Liefde is zoet wanneer het nieuw is, maar het wordt zoeter wanneer het echt is. – Love is sweet when it is new, but it becomes sweeter when it is real.

Ik had nooit durven dromen dat dit mij zou overkomen, maar jij bent echt het meisje van mijn dromen. – I never dreamed that this would happen to me, but you are really the girl of my dreams.

Hoe meer ik aan je denk, hoe meer ik besef dat ik van je hou. – The more I think of you, the more I realize that I love you.

Ik hou van alle sterren aan de hemel, maar ze zijn niets vergeleken met de sterretjes in jou ogen. – I love all the stars in the sky, but they are nothing compared to the stars in your eyes.

Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan. – If a thousand others love you, but you do not love yourself, someone else’s love will never be enough.

De hemel is bezaaid met gouden sterren die blinken in het licht van de maan, maar de allermooiste lichtjes zie ik nog altijd in jou ogen. – The sky is dotted with golden stars that shine in the light of the moon, but the most beautiful lights are the ones in your eyes.

Date niet met de mooiste persoon in de wereld, maar date met de persoon die jouw wereld het mooiste maakt. – Do not date with the most beautiful person in the world, but date with the person who makes your world the most beautiful.

Ik heb geen hart van zilver, ik heb geen hart van goud. Maar ik heb wel een hart dat heel veel van jou houdt. – I do not have no heart of silver, I do not have a heart of gold. But I do have a heart that loves you very much.

Misschien wordt je verliefd op iemands uiterlijk, je moet ook met iemands karakter leven. – Maybe you fall in love with someone’s looks, but remember, you also have to live with someone’s character.

Ik wou dat ik een traan was, om geboren te worden in je ogen, te leven op je wangen en te sterven op je lippen. – I wish I was a tear, to be born in your eyes, to live on your cheeks and to die on your lips.

Ik wou je mijn hart geven maar dat ging niet, omdat je mijn hart al gestolen had. – I wanted to give you my heart but that did not work, because you had already stole my heart.

Liefde is als oorlog, gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen. – Love is like war, easy to start but very difficult to end.

Liefde is een verrukkelijke bloem, maar je moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond. – Love is a delightful flower, but you must have the courage to pick her on the edge of a terrible abyss.

Ik kan niet stoppen, ik blijf maar aan je denken, misschien moet ik je mijn hele hart maar schenken. – I can not stop, I keep thinking about you, maybe I should give you my whole heart.

Je hebt mijn hart weten te vangen, vol liefde en verlangen. Jij en ik, ik en jij. Dat is de liefde tussen jou en mij. – You have managed to capture my heart, full of love and desire. You and me, me and you. That is the love between you and me.

Wat is een bloem zonder zon, wat is de aarde zonder lucht. Wat ben ik zonder jou, daarom zeg ik dat ik van je hou. – What is a flower without sun, what is the earth without air. What am I without you, that is why I say that I love you.

Als ik mijn ogen sluit zie ik jou voor me, stralend zoals altijd en lachend naar mij, ik mis je. – When I close my eyes I see you in front of me, beaming as always and smiling at me, I miss you.

Jij bent daar en ik ben hier. Maar alleen al door te denken aan jou, doet mijn hart veel plezier. – You are there and I am here. But just by thinking of you, is doing my heart a lot of pleasure.

Duizend sterren in de wereld, slechts één is er van goud, duizend jongens op de wereld, slechts één waar ik van houdt. – A thousand stars in the world, only one is made of gold, a thousand boys in the world, but only one that I love.

Beminnen en bemind worden is de zon aan twee kanten voelen schijnen. – To love and to be loved is to feel the sun shine on two sides.

Hou me dicht tegen je aan, ik wil je hart horen kloppen tot in de eeuwigheid. – Hold me close to you, I want to hear your heartbeat for all eternity.

Relaties zijn net als boeken je kunt pas verder met het volgende hoofdstuk als je het vorige hebt afgesloten. – Relationships are just like books. You can only proceed with the next chapter if you have finished the previous one.

Met elke druppel zeg ik, ik hou van jou, daarom regent het soms alleen voor jou. – With every drop I say, I love you, therefore it sometimes rains only for you.

Liefde is het verlangen, om meer te geven dan te ontvangen. – Love is the desire to give more than to receive.

Alles wat ik wil is jou kunnen beminnen, dus open je hart en laat me binnen. – All I want is to love you, so open your heart and let me in.

Liefde is een zon, hoe dieper hij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden. – Love is a sun, the deeper it sinks, the greater the shadows in life become.

De waarde van een roos is niet te vergelijken met jou, want een roos is voor even en jij bent er voor altijd. – The value of a rose can not be compared with you, because a rose is for a moment and you are there forever.

Vanaf de eerste dag dat ik jou zag, voelde ik wat door jouw speciale lach. Je hebt me in een andere wereld gebracht. – From the first day that I saw you, I felt something through your special smile. You have brought me into another world.

Vandaag hou ik meer van je dan gisteren, maar minder dan ik morgen zal doen. – Today I love you more than yesterday, but less than I will do tomorrow.

Vier Nederlandse woorden, met zoveel betekenis, ik hou van jou. – Four Dutch words with so much meaning, I love you.

Vrij nooit in de tuin. Liefde is blind, maar de buren niet. – Never make love in the garden. Love is blind, but the neighbors are not.

Je bent fris als witte wijn, je straalt als een fontein, je bruist als champagne, en kussen nou dat kan je. – You are fresh as white wine, you shine like a fountain, you are bubbling like champagne, and you can kiss very well.

Nooit heb ik zoveel van iemand gehouden, nooit heb ik zoveel voor iemand gevoelt, nu weet ik wat men met ware liefde bedoeld. – I have never loved anyone so much, I have never felt so much for someone, now I know what they mean with true love.

Vele wateren kunnen de liefde die ik voor je voel niet blussen, zelfs rivieren spoelen haar niet weg. Ik hou zoveel van jou. – Many waters can not extinguish the love that I feel for you, even rivers do not flush it away. I love you so much.

Waar was je voor je in mijn hart kwam kamperen? je maakte er een vuurtje en nu staat mijn hart in vuur en vlam. – Where were you before you came camping in my heart? you made a fire and now my heart is on fire.

Als de wereld van papier was gemaakt en de zee van inkt, dan zou ik overal schrijven hoe lief ik je vind. If the world was made of paper and the sea of ink, I would write everywhere how much I love you.

Als jij een traan was zou ik nooit meer durven huilen, bang om jou te verliezen. – If you were a tear I would never dare to cry again, afraid of losing you.

Herinneringen zijn altijd veel kostbaarder als je iemand hebt om ze mee te delen. – Memories are always much more precious if you have someone to share them with.

De liefde is net als een flitspaal, het komt onverwacht en kost je heel veel geld. – Love is just like a speed camera, it comes unexpectedly and costs you a lot of money.

Er zijn dagen dat ik er alles voor zou geven om in je ogen te kunnen kijken en de warmte van je glimlach te voelen. – There are days when I would give everything to be able to look into your eyes and feel the warmth of your smile.

Ze hebben me geleerd dat 1 uur 60 minuten is, 1 minuut 60 seconden, maar ze leerden me nooit dat 1 seconde zonder jou eeuwig duren kan. – They taught me that 1 hour is 60 minutes, 1 minute 60 seconds, but they never taught me that 1 second without you can last forever.

Dat ik van je hou, is geen wonder. Maar dat jij om me geeft, dat is heel bijzonder. – That I love you is no wonder. But that you care about me, that is very special.

Vandaag was zo mooi en fijn, ik kan en wil eigenlijk niet wachten weer bij je te zijn. – Today was so beautiful and fine, I really can’t wait to be with you again.